Trang chủ

Gắn mái nhà

Hệ thống dằn Đông Tây mái phẳng năng lượng mặt trời 100KW ở Ấn Độ

Hệ thống dằn Đông Tây mái phẳng năng lượng mặt trời 100KW ở Ấn Độ

  • Vị trí:  Ấn Độ
  • Ngày nối lưới: 20-6-2024
  • Công suất hệ thống: 100KW
  • Giá đỡ năng lượng mặt trời:  Mái phẳng năng lượng mặt trời Hệ thống dằn Đông Tây
    Mái phẳng năng lượng mặt trời Hệ thống dằn Đông Tây
Mái phẳng năng lượng mặt trời Hệ thống dằn Đông Tây

Để lại lời nhắn

Để lại lời nhắn
Với đội ngũ chuyên nghiệp có kinh nghiệm về năng lượng mặt trời 10 năm, SIC SOLAR nhấn mạnh vào lý thuyết quản lý về
Gửi tin nhắn

Trang chủ

Các sản phẩm

whatsApp

liên hệ