Trang chủ

Gắn đất

Cấu trúc lắp đặt trên mặt đất 1MW ở Bulgaria

Cấu trúc lắp đặt trên mặt đất 1MW ở Bulgaria

  • Location : Cambodia
  • On-grid date : 2021.11.16
  • System Capacity : 26MW
  • Solar racking : Steel ground mounting system

Để lại lời nhắn

Để lại lời nhắn
Với đội ngũ chuyên nghiệp có kinh nghiệm về năng lượng mặt trời 10 năm, SIC SOLAR nhấn mạnh vào lý thuyết quản lý về
Gửi tin nhắn

Trang chủ

Các sản phẩm

whatsApp

liên hệ