Trang chủ

Gắn mái nhà

Hệ thống lắp mái dằn PV 2MW tại Nam Phi | Sic-solar.com

Hệ thống lắp mái dằn PV 2MW tại Nam Phi | Sic-solar.com

  • Location : Cambodia
  • On-grid date : 2021.11.16
  • System Capacity : 26MW
  • Solar racking : Steel ground mounting system

Để lại lời nhắn

Để lại lời nhắn
Với đội ngũ chuyên nghiệp có kinh nghiệm về năng lượng mặt trời 10 năm, SIC SOLAR nhấn mạnh vào lý thuyết quản lý về
Gửi tin nhắn

Trang chủ

Các sản phẩm

whatsApp

liên hệ